Tudományos háttér

A tudatalatti technológia be van építve a rendszerbe, így sokkal kevesebb ismétléssel érhető el a hosszútávú memóriába való rögzítés.gepagy

A videóleckék és a hozzájuk tartozó feladatok:

1. Segítik a szövegértést.

2. Magabiztosságot adnak a kiejtéshez.

3. Nagymértékben javítják a helyesírást.

4. Kényelmessé, szórakoztatóvá teszik a tanulást.

5. Maradandó nyelvtudást adnak, a hosszútávú memóriába való rögzítéssel.

6. Beépítik a nyelvtani mintákat.

7. Kizárólag megfelelő tudás esetén engednek a következő feladatra.

A feladatok megoldásának minimális elvárása a feladat típusától függően 80%,85% illetve 100%.

A pontszámok és a kurzus teljesítése alatt végig mérve vannak.

Mindezek együttesen garantálják a kiváló eredményt!

A tudatos és tudatalatti elme működése

A tudatos elme szekvenciális. Szereti a logikai sorrendet, akkor érzi jól magát, ha meg tudja magyarázni nekünk mi miért jó, és mi mi után következik.
A tudatalatti folyamatok egyszerre történnek, és sok cselekményszálon futnak.

A tudatos elme logikus. Szereti ha mindennek értelme, oka van.

A tudatalatti intuitív, a megérzésekre hagyatkozik nem ítél, csak befogad. Ezért korlátlan mennyiségű információt képes elraktározni pillanatok alatt.

Oldott tudatállapot megteremtése

Sokféle módszer létezik a tudatállapot módosítására. Ezekből most kettőt emelnék ki, mert ezek a leggyorsabban elsajátítható technikák.

Az első a légzés. Legyen lassú egyenletes és mély. Ami a legfontosabb az egészben, hogy amint elkezdünk koncentrálni a légzésünkre, abban a pillanatban, érezni kezdjük az ellazulást.

A második módszer, a tudatállapot módosítása hangokkal.

Magyar Tudományos Akadémia: Generatív nyelvelmélet

A generatív nyelvelméletnek köszönhetjük azt a felismerést, hogy az emberi nyelvek grammatikái lényegüket tekintve azonosak; a grammatikák különbségei rendszerszerűek és korlátozottak. Ez a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy az egyes nyelvek grammatikái gazdagabbak és pontosabbak lettek, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az egy-egy nyelvre alapozott megfigyelések, általánosítások más nyelvekre is kiterjeszthetők.

Magyar Pedagógia: Az idegennyelv tanulásáról

1960-as években kibontakozó nativista/mentalista elméletek (pl.Chomsky) szerint létezik egy velünk született, genetikusan meghatározott egységes nyelvi képesség (Language Acquisition Device), illetve minden emberi nyelvre érvényes univerzális nyelvtan (Universal Grammar), amely a környezettel való interakció során lép működésbe, és ennek köszönhetően a nyelvelsajátítás folyamata nagyjából azonos minden (anya)nyelv és tanuló esetében (Chomsky, 2004). A mentalista megközelítés az L2-tanulás esetében egy köztes nyelvi rendszert (interlanguage) feltételez, amely részint a tanuló anyanyelvi rendszerén alapul, ugyanakkor különbözik is
tőle, mint ahogyan eltér a célnyelvi rendszertől is. A kettőt integrálja.